kalinowski

Prof. dr hab. Marek Kalinowski

Profesor zwyczajny w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

e-mail: mkal@law.uni.torun.pl

tel. +48 56 611 41 25, faks +48 56 611 40 89 pok. 146

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu w 1985 r. W 1991 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, w 2000 r. - doktora habilitowanego  w zakresie prawa finansowego. Tytuł profesora nauk prawnych otrzymał w 2003 r.

Specjalizuje się w prawie podatkowym, europejskim i międzynarodowym prawie podatkowym, prawie podatkowym porównawczym i sądownictwie administracyjnym. Wykonuje również zawód radcy prawnego.

Kierownik Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego Unii Europejskiej UMK. Członek komitetu redakcyjnego dwumiesięcznika „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego", oraz „Kwartalnika Prawa Publicznego”. W latach 1993-1994 ekspert Komisji ds. Reformy Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości, ekspert Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów Sejmu RP. W latach 1994-1998 współpracował z Trybunałem Konstytucyjnym w charakterze asystenta sędziego.

Autor i współautor licznych prac naukowych, m.in. nastepujących monografii:

Zobowiązania podatkowe (1991),

Powszechny podatek dochodowy (1992),

Zobowiązania podatkowe. Komentarz do ustawy (wyd. I-V, 1993-1997),

Podatek od nieruchomości w świetle orzecznictwa (1994),

Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz (wyd. I-III, 1995-1997),

Współczesne systemy podatkowe (1996),

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz do ustawy (1996),

Ordynacja podatkowa. Komentarz. Zobowiązania podatkowe (1999),

Ordynacja podatkowa - zobowiązania. Komentarz praktyczny (1999),

Ordynacja podatkowa - postępowanie. Komentarz praktyczny (1999),

Podmiotowość prawna podatnika (1999),

Granice legalności unikania opodatkowania (2000).